EKİBİMİZ

Mimar
Muhammed Said UYAR
İnşaat Mühendisi
Ahmet UYAR
İşletme
Kadir UYAR
Şehir Bölge Plan. Uzmanı
Ziya GENÇEL
Mimar
Oğuz YILMAZ
Mimar
Hakan KAYA
Mimar
Murat KODALOĞLU
İnşaat Mühendisi
Ahmet GÜNGÖR
Çalışan
Ayşe Dündar ÇEVİK